top of page
  • oonahosia

Verkkopalvelun yhteiskäytön sujuvuus – tulevaisuuden kilpailuetu?

Verkkopalveluja suunnitellessa käyttäjäksi oletetaan tavallisesti yksilö. Usein tämä on aivan perusteltua, sillä arkielämässä on paljon tilanteita, joissa esittäydymme ja toimimme yksilöinä. Varsinkin jakamistalouden kohdalla oletus ominpäin toimivasta käyttäjästä voi kuitenkin olla ongelmallinen: Tilat, tavarat ja arki ovat usein yhteisiä ja jaettuja. Kun tällaisten yhteisten resurssien “omistajat” ryhtyvät jakamaan niitä lähipiirin ulkopuolelle, tarvitaan niin yhteisymmärrystä kuin yhteistoimintaakin.

Verkottunutta vieraanvaraisuutta ja käyttäjätilien yhteiskäyttöä käsittelevässä tutkimuksessani haastattelin Couchsurfingin kautta sohvasurffaajia kodeissaan majoittavia pariskuntia, perheitä ja kämppiksiä. Tutkimus toteutettiin kesällä 2012 Yhdysvalloissa. Tutkimukseen osallistuneissa kotitalouksissa verkottuneen vieraanvaraisuuden tarjoamista koordinoitiin yleisesti yhden, yhteisen profiilin kautta.


3169836251_22162b58f5_o

Vaikka Couchsurfing antaa käyttäjille mahdollisuuden profiloitua monihenkiseksi kotitaloudeksi, palvelun tuki käyttäjätilin yhteiskäytölle on rajallinen. Haastattelujen pohjalta yhteiskäyttöön liittyy kolme päähaastetta:

  1. Useamman henkilön esitteleminen yhdessä profiilissa: Miten esitellä selkeästi ja kattavasti sekä koti että siellä asuvat ihmiset?

  2. Vierailuita koskevien neuvottelujen koordinointi: Kuka saa tiedon majoittumispyynnöistä? Kuka päättää kenet kutsutaan? Kuka pitää yhteyttä potentiaalisiin vierailijoihin? Kuka kirjoittaa arviot vierailun jälkeen – ja kenen mielipide niissä ilmaistaan?

  3. Yhdessä kartutetun maineen reilu hyödyntäminen: Jos profiili ei tunnu aidosti yhteiseltä, kenelle hyvästä majoittamisesta karttuva maine kertyy? Onko kaikilla kotitalouden jäsenillä yhtäläinen mahdollisuus hyödyntää sitä?

Jos retoriikkaa mainetaloudesta on uskominen, verkkopalveluiden välittämästä toiminnasta karttuvat digitaaliset jäljet ovat jatkossa yhä suuremmassa roolissa, kun ihmiset arvioivat ja päättävät kenet majoittaa, ketä auttaa, ja kenen kanssa käydä kauppaa. Jos resursseja annetaan käyttöön rahaa vastaan, on ratkaistava myös se, kenen taskuun osallistumisesta saatavat rahat kuuluvat. Jakamistalouden yleistyessä ja arkistuessa käyttäjätilien yhteiskäyttön toimivuus edistää oikeudenmukaisten ja reilujen sosiaalisten rakenteiden luomista ja tukemista.

Jatkossa käyttäjätilin jakavien ihmisten yhteispelin tukeminen voikin olla jakamistalouteen keskittyvälle verkkopalvelulle kilpailuetu. Yhteiskäytön sujuvuus lisää jakamistalouden sosiaalista luistoa ja kannustaa osallistumaan.

Yhteiskäyttöä ja verkottunutta vieraanvaraisuutta käsittelevä artikkelini Account Sharing in the Context of Networked Hospitality Exchange (ennakkoversio pdf-formaatissa) julkaistaan helmikuussa  CSCW 2014 -konferenssissa Baltimoressa, Yhdysvalloissa.

4 katselukertaa0 kommenttia
bottom of page